Re-ment Pokemon Nakayoshi Friends 2 (ครบชุด 6 ชิ้น)/รีเมนท์ ของจิ๋ว โปเกมอน

ลดราคา!

Re-ment Pokemon Nakayoshi Friends 2 (ครบชุด 6 ชิ้น)/รีเมนท์ ของจิ๋ว โปเกมอน

฿1,350.00

Out stock
product code : sku - 206615

Re-ment Pokemon Nakayoshi Friends 2 (ครบชุด 6 ชิ้น)/รีเมนท์ ของจิ๋ว โปเกมอน

– ฟิกเกอร์โปเกมอนในบรรยากาศามบ่ายอันอบอุ่น ผ่อนคลายนั่งบนต้นไม้ได้แล้ว!
– ขอนไม้ทุกชิ้นสามารถเชื่อมต่อกันได้
– มี 6 แบบไม่ซ้ำกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Re-ment Pokemon Nakayoshi Friends 2 (ครบชุด 6 ชิ้น)/รีเมนท์ ของจิ๋ว โปเกมอน

– ฟิกเกอร์โปเกมอนในบรรยากาศามบ่ายอันอบอุ่น ผ่อนคลายนั่งบนต้นไม้ได้แล้ว!
– ขอนไม้ทุกชิ้นสามารถเชื่อมต่อกันได้
– มี 6 แบบไม่ซ้ำกัน
[รายละเอียดแต่ละกล่อง]
1, Pikachu & Togepy
2, Pachirisu
3, Achamo
4, Subame & Poppo & Mamepato
5, Purin & Pupurin
6, Watacco & Hanecco & Popocco

สนใจสินค้า Re-ment Pokemon แบบอื่นๆได้ที่ Re-ment Pokemon

สอบถามข้อมูลสินค้า Re-ment แบบอื่นๆได้ที่ Kidz Kitz – Home (facebook.com)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 540 กรัม
ขนาด 14.5 × 7.5 × 27.5 เซนติเมตร
x