Ultra Egg – Red King / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

Sale!

Ultra Egg – Red King / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

฿750.00 ฿99.00

in stock
product code : sku - 717717

Brand : Ultraman Ultra-Egg – Red King

รายละเอียด

Brand : Ultraman Ultra-Egg – Red King

อุลตร้า Egg คือ Ultraman  หรือ Monster  ที่เปลี่ยนร่างได้ โดยเปลี่ยนรูปร่างจาก Ultraman  หรือ Monster เป็น ทรงกลมรูปไข่ได้

เป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีก 1อย่าง