Legend Ultra Henshin Series Ginga Spark / อุปกรณ์แปลงร่าง อุลตร้าแมนกิงกะ

ลดราคา!

Legend Ultra Henshin Series Ginga Spark / อุปกรณ์แปลงร่าง อุลตร้าแมนกิงกะ

฿799.00

in stock
product code : sku - 452560

Brand : Ultraman Legend Ultra Henshin Series Ginga Spark

DX Ginga Spark  อาวุธจำลองการเล่นแปลงร่างของ อุลตร้าแมน Ginga

***สินค้าไม่สามารถ Scan Ultra Hero และ Ultra Monster   ได้ เพียงแค่ใส่ถ่าน สีไฟมีเสียง***

ในชุดประกอบด้วย
・ Legend Ultra Henshin Series X Devizer… 1 ชุด  ใส่ถ่าน AAA x 3 ก้อน

●ขนาดบรรจุ / น้ำหนัก: 24 x 18 x 7 ซม. / 800 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman Legend Ultra Henshin Series Ginga Spark

DX Ginga Spark  อาวุธจำลองการเล่นแปลงร่างของ อุลตร้าแมน Ginga

***สินค้าไม่สามารถ Scan Ultra Hero และ Ultra Monster   ได้ เพียงแค่ใส่ถ่าน สีไฟมีเสียง***

ในชุดประกอบด้วย
・ Legend Ultra Henshin Series X Devizer… 1 ชุด  ใส่ถ่าน AAA x 3 ก้อน

●ขนาดบรรจุ / น้ำหนัก: 24 x 18 x 7 ซม. / 800 กรัม

 

 

x