Buddyfight BFT-FD08: ฮีโร่เวิลด์ เซ็ตต้า / BuddyFight Card Game Hero World

Buddyfight BFT-FD08: ฮีโร่เวิลด์ เซ็ตต้า / BuddyFight Card Game Hero World

฿199.00

in stock
product code : sku - 016471-2

รายละเอียดเพิ่มเติม

BF-FD-08 ฮีโร่เวิลด์ เซ็ตต้า

ชุดการ์ดพร้อมแข่งของ ฮีโร่เวิลด์

ฮีโร่เวิลด์ สายเซ็ตต้า ที่มีความสามารถในการคอลมอนสเตอร์ไม้ตาย กี่ใบก็ได้ในไฟนอลเฟสของเรา โดยมีเจมโคลน ที่คอยช่วยในการเล่น มีความสามารถคอลมอนสเตอร์ไม้ตายมาทับการ์ดนี้ได้ ทำให้เซ็ตต้าสามารถใช้มอนสเตอร์ไม้ตายได้หลายรูปแบบ เป็นเด็คที่มีลูกเล่นเป็นจำนวนมาก

x