Sylvanian Families Adventure Tree House / ซิลวาเนียน แฟมิลี่ บ้านต้นไม้ผจญภัย

ลดราคา!

Sylvanian Families Adventure Tree House / ซิลวาเนียน แฟมิลี่ บ้านต้นไม้ผจญภัย

Original price was: ฿2,490.00.Current price is: ฿2,100.00.

in stock
product code : sku - 054505

Brand : Sylvanian Adventure Tree House

บ้านต้นไม้ใหญ่ขนาด 4 ห้อง ภายในบ้านมีช่องพิเศษให้เบบี้คลานผ่านได้

มีเครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น ชิงช้าหมุนขึ้น-ลง ที่ใช้แทนลิฟต์ และ สไลเดอร์ขนาดใหญ่ พร้อมเก้าอี้ท่อนซุงให้นั่ง เพื่อสไลด์ลงชั้นล่างอย่างรวดเร็ว กระท่อมบนระเบียงสามารถถอดออก และแยกเล่นได้

คำอธิบาย

Brand : Sylvanian Adventure Tree House

บ้านต้นไม้ใหญ่ขนาด 4 ห้อง ภายในบ้านมีช่องพิเศษให้เบบี้คลานผ่านได้

มีเครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น ชิงช้าหมุนขึ้น-ลง ที่ใช้แทนลิฟต์ และ สไลเดอร์ขนาดใหญ่ พร้อมเก้าอี้ท่อนซุงให้นั่ง เพื่อสไลด์ลงชั้นล่างอย่างรวดเร็ว

กระท่อมบนระเบียงสามารถถอดออก และแยกเล่นได้ ท่อนซุงขนาดเล็กเล่นคู่กับตุ๊กตา Baby ได้  และที่นั่งของชิงช้าสามารถเล่นได้กับตุ๊กตาขนาดลูกชายและลูกสาว

*ไม่มีตุ๊กตาแถมในกล่อง ภาพเพื่อประกอบการเล่นเท่านั้น*

 

x