DX Ultra Zero Eye / อุปกรณ์แปลงร่าง อุลตร้าแมนซีโร่

ลดราคา!

DX Ultra Zero Eye / อุปกรณ์แปลงร่าง อุลตร้าแมนซีโร่

฿799.00

Out stock
product code : sku - 476207

Brand : Ultraman Ultra DX Ultra Zero Eye

วันเกิดครบรอบ 10 ปีของ [DX Ultra Zero Eye] ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น Ultraman Zero ได้
สามารถเล่นเป็น  สองโหมด Zero Eye และโหมดปืน!

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman Ultra DX Ultra Zero Eye

วันเกิดครบรอบ 10 ปีของ [DX Ultra Zero Eye] ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น Ultraman Zero ได้
สามารถเล่นเป็น  สองโหมด Zero Eye และโหมดปืน!
– กดสวิตช์ด้านบนในโหมด zero-eye, LED เปล่งแสงและเปิดใช้งานเสียงการแปลง! แปลงร่างเป็น Ultraman Zero!
– นอกจากนี้ให้กดไกปืนในโหมดปืน LED จะเปล่งแสงสีแดงและเสียงการยิงจะเปิดใช้งาน!
* กดปุ่มไกค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานเสียงปืนอย่างต่อเนื่อง!

ในชุดประกอบด้วย
・ Ultra Zero Eye … 1

ใส่ถ่าน LR44 x 2 (หรือถ่านกระดุม 2 ก้อน)

 

x