Ultra Hero Series 65 Ultraman Taiga / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Hero Series 65 Ultraman Taiga / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿250.00.

in stock
product code : sku - 389200

Brand : Ultraman Ultra Hero Series 65 Ultraman Taiga

อุลตร้า ฮีโร่ ซีรีส์ 65 อุลตร้าแมน ไทกะ

ขนาดความสูงของสินค้าโดนประมาณ  14 ซม.

คำอธิบาย

Brand : Ultraman Ultra Hero Series 65 Ultraman Taiga

อุลตร้า ฮีโร่ ซีรีส์ 65 อุลตร้าแมน ไทกะ

ขนาดความสูงของสินค้าโดนประมาณ  14 ซม.

Ultraman Taiga อุลตร้าแมนภาคแรกของยุคเรย์วะ เป็นลูกชายของอุลตร้าแมนทาโร่ 1 ในทีม ‘Tri Squad’

x