Ultra Monster Series 79 Darklops Zero / ฟิกเกอร์สัตว์ประหลาดอุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Monster Series 79 Darklops Zero / ฟิกเกอร์สัตว์ประหลาดอุลตร้าแมน

฿250.00

in stock
product code : sku - 117094

Brand : Ultraman Ultra Monster Series 79 Darklops Zero

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม. มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman Ultra Monster Series 79 Darklops Zero

x