Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Flame / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Flame / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿199.00.

in stock
product code : sku - 236702

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu flame

อุลตร้าแมนบลู เฟลม อุลตร้าแมนบลูที่ใช้พลังไฟ จากรูบคริสตัลของอุลตร้าแมนทาโร่

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

คำอธิบาย

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu flame

อุลตร้าแมนบลู เฟลม อุลตร้าแมนบลูที่ใช้พลังไฟ จากรูบคริสตัลของอุลตร้าแมนทาโร่  เป็นพลังในการต่อสู้ ซึ่งจะเน้นการโจมตีด้วยหมัดเท้าเข่าศอกอันทรงพลัง ท่าไม้ตายทีเด็ดของร่างนี้ คือ เฟลมอีคลิปซ์

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า
x