Ultra Egg – Dark Lugiel / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Egg – Dark Lugiel / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

฿99.00

in stock
product code : sku - 840776

Brand : Ultraman  Ultra-E.G. DARK LUGIEL

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman  Ultra-E.G. DARK LUGIEL

อุลตร้า EGG คือ Ultraman  หรือ Monster  ที่เปลี่ยนร่างได้ โดยเปลี่ยนรูปร่างจาก Ultraman  หรือ Monster เป็น ทรงกลมรูปไข่ได้

เป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีก 1อย่าง

x