Ultra Egg Pigmon / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Egg Pigmon / ไข่แปลงร่าง อุลตร้าแมน

฿99.00

in stock
product code : sku - 067218

Brand : Ultraman Ultra Egg Pigmon

คำอธิบาย

Brand : Ultraman Ultra Egg Pigmon

อุลตร้า EGG คือ Ultraman  หรือ Monster  ที่เปลี่ยนร่างได้ โดยเปลี่ยนรูปร่างจาก Ultraman  หรือ Monster เป็น ทรงกลมรูปไข่ได้

เป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีก 1อย่าง