Ultra Hero Series Ultraman Blu Wind / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Hero Series Ultraman Blu Wind / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿199.00.

in stock
product code : sku - 236719

Brand : Ultraman

Uh sofvi ultraman blu wind

อุลตร้าแมนบลู อีกร่างหนึ่งที่ใช้ พลังงานลม

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.

มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

คำอธิบาย

Brand : Ultraman

Uh sofvi ultraman blu wind

อุลตร้าแมนบลู อีกร่างหนึ่งที่ใช้ พลังงานลม เป็นพลังในการต่อสู้ แม้ว่าร่างนี้จะสามารถใช้ท่วงท่าที่รวดเร็วจนน่าตกตะลึง แต่พลังงานก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ท่าไม้ตายทีเด็ดของร่างนี้ คือ “สตรอมชู้ตติ้ง”
ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.

มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

x