Ultra Hero Series Ultraman R/B Rosso Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Hero Series Ultraman R/B Rosso Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

฿250.00

in stock
product code : sku - 236641

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman rosso aqua

อุลตร้าแมนรอสโซ่ อควา อุลตร้าแมนรอสโซ่ที่ใช้พลังน้ำจากรูบคริสตัลของอุลตร้าแมนกิงกะ

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม. มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman rosso aqua

อุลตร้าแมนรอสโซ่ อควา อุลตร้าแมนรอสโซ่ที่ใช้พลังน้ำจากรูบคริสตัลของอุลตร้าแมนกิงกะ

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม. มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

x