Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Sale!

Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

฿395.00 ฿250.00

in stock
product code : sku - 236696

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu Aqua

อุลตร้าแมนบลู อควา

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

รายละเอียด

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu Aqua

อุลตร้าแมนบลู อควา

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า