Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

ลดราคา!

Ultra Hero Series Ultraman R/B Blu Aqua / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Original price was: ฿395.00.Current price is: ฿250.00.

in stock
product code : sku - 236696

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu Aqua

อุลตร้าแมนบลู อควา

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

คำอธิบาย

Brand : Ultraman

Ultraman rb uh sofvi ultraman blu Aqua

อุลตร้าแมนบลู อควา

  • ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.
  • มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า
x