Ultra Hero Series Ultraman Rosso Wind / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

Sale!

Ultra Hero Series Ultraman Rosso Wind / ฟิกเกอร์ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน

฿395.00 ฿250.00

in stock
product code : sku - 236689

Brand : Ultraman Uh sofvi ultraman rosso wind

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.

มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

รายละเอียด

Brand : Ultraman Uh Sofvi Ultraman Rosso Wind

ขนาดความสูงของสินค้าประมาณ 14 ซม.

มีรายละเอียดที่สวยงามตามมาตรฐานสินค้า

Ultraman Rosso Wind อุลตร้าแมนรอสโซ่ อีกร่างหนึ่งที่ใช้ พลังงานลม เป็นพลังในการต่อสู้ ซึ่งมีความคล่องแคล่วปราดเปรียวเป็นเลิศ