Ultra Sound Figure DX Ultraman Zero / อุลตร้าแมน อัลตร้าซาวด์ฟิกเกอร์

ลดราคา!

Ultra Sound Figure DX Ultraman Zero / อุลตร้าแมน อัลตร้าซาวด์ฟิกเกอร์

฿1,099.00

in stock
product code : sku - 476221

Brand : Ultraman Ultra Sound Figure DX Ultraman Zero

ขนาดความสูงประมาณ 290 มม.  หรือ  29 ซม.  มีไฟและมีเสียง
ในชุดประกอบด้วย
・ Ultraman Zero … 1
ใส่ถ่าน LR44 x 3 (หรือถ่านกระดุม 3 ก้อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand : Ultraman Ultra Sound Figure DX Ultraman Zero

ขนาดความสูงประมาณ 290 มม.  หรือ  29 ซม.  มีไฟและมีเสียง
ในชุดประกอบด้วย
・ Ultraman Zero … 1
ใส่ถ่าน LR44 x 3 (หรือถ่านกระดุม 3 ก้อน)

 

 

x